سومین همایش ملی مکتب فلسفی اصفهان

محور و موضع مقالات

1-1. پیشینه فلسفی اصفهان و حکمای آن قبل از صفویه
1-2. زمینه های تاریخی فرهنگی و اجتماعی شکل گیری مکتب فلسفی اصفهان
1-3. رابطه حکومت های شیعی و جریانهای فلسفی
2-1. اوصاف و ویژگی های مکتب فلسفی اصفهان
2-2. تنوع جریان های فلسفی در حوزه اصفهان
2-3. جریان ، تداوم و تاثیر حکمت مشاء در مکتب اصفهان
2-4. حکمت اشراقی و سنت عرفانی در حوزه اصفهان
2-5. جریان های کلامی و تاثیر آن در مکتب اصفهان
2-6. تاثیر مکتب نو افلاطونی بر اندیشه حکمای اصفهان
2-7. نسبت میان فقه و حکمت در مکتب فلسفی اصفهان
2-8. چالش میان حکیمان اصفهان با اخباریان
2-0. حکمت عملی و رویه سلوکی فیلسوفان حوزه اصفهان
2-10. نقش و جایگاه ادبیات فارسی در مکتب اصفهان
2-11. نسبت میان هنر و فلسفه در حوزه فلسفی اصفهان
3-1. طبقات فیلسوفان اصفهان از میرداماد تا عصر حاضر
3-2. چالش حکمت تنزیهی و حکمت متعالیه
3-3. آرای فلسفی مدرسه خوانساریها
3-4. چالش میان حکیم خوانساری با محقق سبزواری
3-5. انتقادات و اعتراضات حکمای اصفهان بر حکمت متعالیه
3-6. تبیین آرا و دیدگاههای فلسفی ملا اسماعیل خاتون آبادی
3-7. فیلسوفان شارح اصول کافی در حوزه اصفهان
3-8. شیوه تفسیر قرآن در مکتب اصفهان
3-9. نسبت میان عقل و دین در مکتب اصفهان
3-10. تلقی فیلسوفان اصفهان از وحدت وجود
3-11. آرای فلسفی حکیمان مدرسه تبریزی
3-12. بررسی دیدگاههای فلسفی فاضل اصفهانی (هندی)
3-13. تحلیل و بررسی دیدگاه مجلسی دوم درباره حکمت شیعی
3-14. جایگاه حکمت و عرفان در آرای مجلس اول
3-15. تحلیل دیدگاه ملا اسماعیل خواجوئی درباره معاد جسمانی
4-1. تاثیر حکمای اصفهان در شکل گیری تمدن ایران اسلامی
4-2. مکتب فلسفی اصفهان و تداوم عقلانیت فلسفی شیعی در جهان
4-3. چگونگی امکان گفتگو میان حکمت اسلامی و جهان معاصر
4-4. نقد و بررسی دیدگاه هانری کربن درباره حکمت شیعی مکتب اصفهان
4-5. پاسخ مکتب فلسفی اصفهان به جریانهای ضد فلسفی عصر حاضر در ایران
5-1. انديشه ها و مكاتب فلسفي معاصر
5-2. مباحث فلسفه دين
5-3. مباحث زيبايي شناسي
5-4. مباحث فلسفه هنر
5-5. مسائل جديد كلامي
5-6. فلسفه حكومت و سياست
5-7. فلسفه حقوق
5-8. مباحث مربوط به فرهنگ و تمدن
5-9. مسائل زيست محيطي
5-10. مباحث فلسفه اخلاق

نسخ خطی

مقدمه ای بر مکتب فلسفی اصفهان

مکتب فلسفی اصفهان اصطلاحي مستحدث نزد پژوهشگران عرصه ي مطالعات سنت حکمی و عرفاني عالم اسلام است. حکیمان حوزه ي اصفهان به خوبي نشان دادند که استمرار واقعی این سنت و انتقال روح آن از عصر فارابی و ابن سینا به بعد، نه از مجرای چهره هایی مانند ابن رشد اندلسی، که از طریق حکمایی مانند میرداماد، مؤسس مکتب اصفهان میسور است؛ و این طریقی بود که پیشتر به همت حکیمان و عارفانی مانند شیخ اشراق، ابن عربی، خواجه طوسی، ابن ترکه اصفهانی، ، سیّد حیدر آملی ، ابن ابی جمهور احسایی و اعاظم حوزه ي شیراز هموار شده بود.

نشاط فکری، رونق حوزه های درسی، جامعیت، تلفیق مشارب گوناگون فکری در عین خلاقیت و نوآوری، جمع میان عقلانیت و معنویت، پاسخ گویی به پرسش های روز و مهم تر از همه عرضه ی آموزه هایی برآمده از روح و باور شیعی، رویداد بزرگی بود که حاصل آن به تعبیر برخی از محققان معاصر «حکمت معنوی تشیع» است. این شیوه ی نوین فکری، توجهی ویژه به متن قرآن کریم و روایات و ادعیه ی مأثوره از پیشوایان دین داشت که با بهره گیری از تأویل توانست خلاء موجود در حکمت اسلامی دوران پیش از خود را به خوبی جبران کند.

حوزه ی فلسفی اصفهان، سایر مشارب فلسفی قدما را نیز در بطن خود حفظ و بازسازی کرد و حتی با توانی بیش از قبل، ضامن تداوم آن ها شد. از باب نمونه، بیشترین حواشی و تعلیقات بر شفای شیخ الرئیس در همین دوران نگاشته شد؛ متون حکمت اشراق به نحو گسترده شرح و تدریس می شد، و عرفان ابن عربی نیز همچنان رواج و تداوم داشت. افزون بر این، حکیمان متأله این حوزه، این توفیق را نیز داشتند که مکتب اخلاقی- عرفانی تشیع را قوام بخشیده و به تربیت نفوس و ارتقای معنوی اهل سلوک همت گمارند.

گفتنی است اصطلاح «مکتب فلسفی اصفهان» به جریان خاصی از حکمای اصفهان اطلاق نمی شود. در درون این مکتب، افزون بر حوزه ی میرداماد و شاگردانش که به «حکمت یمانی» نیز شهرت یافت، «حکمت ایمانی» یعنی طریق خاص فکری و عملی شیخ بهایی، «حکمت تطبیقی» که بر مدار آرای حکمی میرفندرسکی استوار شد، «حکمت متعالیه» صدرایی و بالاخره «حکمت تنزیهی» ملارجبعلی تبریزی نیز جای می گیرند.

سخنرانی دکتر علی کرباسی زاده

سخنرانی دکتر علی کرباسی زاده اصفهانی در همایش دوم.

رونمایی از کتاب های همایش دوم

رونمایی از کتاب های همایش دوم مکتب فلسفی اصفهان توسط اساتید مدعو.

سخنرانی دکتر غلامرضا اعوانی

دکتر غلامرضا اعوانی در همایش دوم.

سخنرانی دکتر دینانی

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی در همایش دوم.

رونمایی از کتاب های همایش اول

کتابهای همایش اول توسط اساتید مدعو در روز همایش رونمایی شد..

عکس دست جمعی همایش اول

همایش اول مکتب فلسفی اصفهان در سال 1391 برگذار شد.