معرفی

درباره همایش اول بیشتر بدانید.

در نخستین همایش مکتب فلسفی اصفهان که در اسفندماه 1391 با همکاری برگزار شد، 19 عنوان کتاب توسط محققان، مصححان و اساتید حوزه فلسفه؛ تحقیق تصحیح و تالیف شد و در روز همایش رونمایی و انتشار یافت. از جمله کتاب‌های منتشر شده کتاب سیر تطور مکتب فلسفی اصفهان از ابن سینا تا ملاصدرا اثر دکتر مهدی امامی جمعه است که به عنوان کتاب سال انتخاب شد. همچنین کتاب مکتب فلسفی اصفهان اثر محمدعلی مدرس مطلق نیز به عنوان کتاب فصل برگزیده شد.